GDPR

 
 

GDPR
Ingen insamling av persondata görs via denna hemsida.
 
Persondata som kommer företaget tillhanda säljs aldrig till tredje part. CV, ansökningar och andra dokument som innehåller känslig information, enligt GDPR, hanteras enligt gällande förordning. För ytterligare frågor angående hantering av persondata, kontakta Datahanteringsansvarig på 08-662 80 00.