TUNA PARK

ElinderSten har tagit fram gestaltning och koncept för Tuna Parks tillbyggnad från idéskiss till systemhandling och uppföljning under byggnation. 8.500kvm ny retailyta och en fantastisk trä struktur som fasad invigdes nov 2018.


”Utmaningen var att koppla ihop centrumet och skapa en visuell entré. Att den nya delen dels ska sticka ut men ändå samspela med befintligt”,
säger Vanna Gunnarsson uppdragsansvarig arkitekt på ElinderSten arkitekter.


Tillbyggnaden har en fasad av en fantastik trästruktur, en generös, aktiv entré med två mataktörer och en stor matbutik. Hela den nya delen blir en förlängning av det befintliga kundvarvet. Med CityGross i spetsen och flera mindre butiker som Apotek och Cassels kommer den nya delen bli ett levande tillskott.


”Det som varit roligast med projektet är att beställaren TH Real Estate satsat så mycket på projektet. Kul att element som vi kom på i början fått vara kvar som träfasaden till exempel och att nya idéer har fått växa fram under resans gång. Stämningsbilderna med temat Diver(c)ity som visar alla sidor av Eskilstuna blev bra med sin lokala förankring. Känns roligt att se det klart och att det blev så fint!” Säger John Liljeqvist handläggande arkitekt på ElinderSten.


Beställare: TH real Estate 

tunapark-elindersten-1.JPG
tempImageForSave.JPG
tuna-park-new-last.jpg