Tuna Park

ElinderSten har varit med att utveckla Tuna Park med en tillbyggnad på 10 000kvm. Den nya tillbyggnaden ska ge centrumet karaktär och bli en tydlig mötesplats. Den nya kundgatan blir en förlängning av befintlig centrum med en ny entré utifrån. Den nya kundgatan har ett starkt kommersiellt anslag med stora entréportaler och mysiga, infällda sittenheter. Exteriört ska tillbyggnaden ha ett starkt gestaltningskoncept från håll men ändå kännas omhändertaget när man rör sig nära fasaden.

Byggstart: 2016Kund: TIIA Henderson

 

 

Illustrationer

Vi har jobbat tillsammans med illustratören Maja Sten i de WC-partier som är kopplade till MatTorget. Maja har tagit fram illustrationer för väggarna i både korridor och interiör för WC.