FARSTA CENTRUM:  FRÅN ABC STAD TILL STADENS ABC

Ett parallellt uppdrag där vi utifrån stadens och Atrium Ljungbergs önskemål har arbetat fram en vision om hur Farsta ser ut år 2030. Den gamla ABC-staden från 60-talet utvecklas och vitaliseras till att bli en välmående och attraktiv stadsdel som är omtyckt, lättorienterad och som fungerar kommersiellt. Ett samarbete mellan oss, WSP, Lovely landskap och Urban Minds. Illustrationer av Double Action.

Kund: Atrium Ljungberg