_LOF-289 (1).jpg
2x31111.jpg
LOF-297.jpg
CafeVY_espresso+house_AF.jpg

 

Vällingby City

Genom vårt masterplanarbete har vi skapat bättre flöden och knutit ihop alla delar i centrumet. Genom vår handelskunskap har vi skapat en bra mix av hyresgäster och samlat funktioner som kan dra nytta av varandra. Ett utvecklingsarbete pågår för hela handelsplatsen. Detta består av flera etapper där målet är att få hela Vällingby City att fungera bättre strukturellt och flödesmässigt. Masterplanarbetet innehåller flödesanalys och översyn av hela handelsplatsen avseende innehåll, miljö och arkitektur.

Beställare: Svenska Bostäder / Newsec