Lasse+Olsson+Photo-5158.jpg
Lasse+Olsson+Photo-5167.jpg

 

Valbo Köpcentrum

Vi har hjälpt till att gestalta en helt ny del av Valbo Köpcentrum. Genom att IKEAs lager flyttas skapas yta för att förlänga den befintliga kundgatan och skapa ca 8000kvm ny handelsyta. Den nya kundgatan får en identitetsstark gestaltning som kommer att implementeras även i de befintliga delarna. Även fasaden får ett ansiktslyft med ny fasadkulör, nytt skyltningskoncept och nya konceptuella entréer. Vår roll i projektet har varit att utarbeta det nya konceptet för Valbo Köpcentrum och utveckla den till en attraktiv galleria. Vi har jobbat från förstudie och idéskiss till förfrågningsunderlag.

Beställare: CBRE Global Investors