160929_Tegner_exteriorvy.jpg
160929_Tegner+interiorvy.jpg

 

Affärshuset Tegnér

På uppdrag av Kungsleden har vi moderniserat Affärshuset Tegnér. Från att vara en neutral handelsfastighet med många vakanser har vi skapat en personlig detaljrik miljö med många glada hyresgäster. Fasaden mot Storgatan har gjorts om till en levande stadsmiljö med mer färg och fler entréer.

Beställare: Kungsleden