hallonbergen centrum

Hallonbergen Centrum förnyas. Under hösten 2015 börjar renoveringen av främst gatuplanet med en yta på ca 3000 kvm. 
Vår uppgift är att se över den befintliga planlösningen, förenkla och förtydliga kundstråket genom att flytta fram butiksfasaderna och skapa en tydlig huvudentré i nytt läge.
Förenkla överblickbarheten och skapa en tryggare miljö för både besökare och handlare. Vi jobbar med ytskikt, belysning samt skyltning in- och utvändigt.

Kund: Förvaltaren