Gallerian

 

Gallerian ligger mitt i Stockholm city och är med sina 50.000 besökare per dag en av Sveriges mest besökta platser. Kvarteret har sedan 2014 byggts om i projektet Urban Escape med fler kontorsytor, hotell, restauranger och service. I samband med ombyggnationen utvecklas även handelsvåningarna i de tre nedersta planen. Vi hjälper vår beställare genom hela processen; från framtagningen av en ny masterplan och uthyrningsassistans till gestaltningen och detaljprojekteringen av den invändiga miljön. 

 

Kund: AMF fastigheter

 

20171020_ES Gallerian Ext1 04.jpg
20171020_ES Gallerian Hyllan Tures 04.jpg
20171020_ES Gallerian Kiosker B 04.jpg
20171020_ES Gallerian Ovre Kundvarv B 03.jpg