tunapark-elindersten-1.jpeg
tempImageForSave.jpeg
tuna-park-new-last.jpg

Tuna Park

”Utmaningen var att koppla ihop centrumet och skapa en visuell entré. Att den nya delen dels ska sticka ut men ändå samspela med befintligt”. Vanna Gunnarsson, Uppdragsansvarig Arkitekt, ElinderSten

ElinderSten har tagit fram gestaltning och koncept för Tuna Parks tillbyggnad från idéskiss till systemhandling och uppföljning under byggnation. 8.500kvm ny retailyta och en fantastisk trä struktur som fasad invigdes nov 2018. Tillbyggnaden har en fasad av en fantastik trästruktur, en generös, aktiv entré med två mataktörer och en stor matbutik. Hela den nya delen blir en förlängning av det befintliga kundvarvet. Med CityGross i spetsen och flera mindre butiker som Apotek och Cassels kommer den nya delen bli ett levande tillskott.

Beställare: TH real Estate