torsgatan1.jpg
torsgatan2.jpeg
torsgatan3.png
torsgatan4.jpg

 

Torsgatan

Tillsammans med Castellum tog vi i WorkShop-form fram visionen för hur Torsgatan, mellan Norra Bantorget och Bonnier Konstall, skall utvecklas och stärkas. Genom tre workshops togs en sammanhållen programförklaring och tidslinje fram för de olika projekten hur Torsgatan ska stärkas och bli den levande, pulserande stadsgatan som var visionen. Nu jobbar vi med delprojekten, att vitalisera och öppna upp kv Läkarens bottenvåning, skapa aktiva entréer till kv Klassföreståndaren och öka trivseln på Lilla Bantorget.

Beställare: Castellum