20171020_ES+Gallerian+Ext1+04.jpg
20171020_ES+Gallerian+Hyllan+Tures+04.jpg
20171020_ES+Gallerian+Kiosker+B+04.jpg

 

Gallerian

Gallerian ligger mitt i Stockholm city och är med sina 50.000 besökare per dag en av Sveriges mest besökta platser. Kvarteret har sedan 2014 byggts om i projektet Urban Escape med fler kontorsytor, hotell, restauranger och service. I samband med ombyggnationen utvecklas även handelsvåningarna i de tre nedersta planen. Vi hjälper vår beställare genom hela processen; från framtagningen av en ny masterplan och uthyrningsassistans till gestaltningen och detaljprojekteringen av den invändiga miljön.

Beställare: AMF fastigheter