FarstaC_final (2 av 5).jpg
FarstaC_final (1 av 5).jpg
FarstaC_final (3 av 5).jpg
FarstaC_final (5 av 5).jpg
 

Farsta Centrum

Vi har utvecklat nedre plan i fastigheten Kv Storö 21 till ett mattorg. Befintliga mataktörer kompletteras med ett saluhall och deli-liknande innehåll. Tillsammans med övriga mataktörer i Farsta centrum stärks hela centrumet som konkur­renskraftig matdestination.

Beställare: Atrium Ljungberg