Farsta Centrum

Unika Farsta Centrums arkitektur är intressant både ur ett historiskt och konstnärligt perspektiv.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg anlitade ElinderSten för att skapa ett nytt kundstråk i befintliga lokaler i Farsta Centrum. Ny gestaltning och masterplan gav plats till fler butikskoncept, en uteservering och en ny inre kundgata. Målet var att öka hyresgästmixen, stärka flödet mellan inne- och utemiljö samt utföra projektet i enlighet med centrumets ursprungliga karaktär och historia. Den äldre byggnad som projektet utfördes i låg som inspiration för gestaltningsarbetet.

“Det roligaste har varit att förankra hela projektet med Farsta Centrums kontextuella ramar och historia”
Karolina Svahn, uppdragsansvarig.

Det vita band bestående av trianglar i gips som följer med som ett återkommande inslag genom hela konceptet togs fram genom att gjuta av en äldre del av fasaden. Att plocka upp historien i det nya blev ett viktigt inslag i projektet. Det vita bandet ger karaktär samtidigt som det skänker en förnimmelse av historien.

 

Vi har även utvecklat Farsta Centrums nedre plan med ett nytt MatTorg. Befintliga mataktörer kompletteras med ett nytt saluhalls liknande innehåll. Tillsammans med övriga mataktörer i Farsta Centrum stärks hela centumet som komkurrenskraftig matdestination.


Kund: Atrium Ljungberg

FarstaC_final (2 av 5).jpg
FarstaC_final (1 av 5).jpg
FarstaC_final (3 av 5).jpg
FarstaC_final (4 av 5).jpg
FarstaC_final (5 av 5).jpg