171009 Visionsbild interior_Elins Esplanad.jpg
Materialkarta work in progress.jpg
3.4.jpg
elin_16.jpg
elin_18.jpg

 

Elins Esplanad

“Det roligaste har varit att se det fina konceptet växa fram! Det som varit den stora utmaningen har varit att centrumet ska vara levande under alla utvecklingsetapper, något som vi lyckats med!” Lina Goldén, uppdragsansvarig.

ElinderStens uppdrag var att bearbeta den befintliga masterplanen och utveckla ett nytt interiört och exteriört koncept för esplanaden. Första etappen öppnades hösten 2018 och invigningen blev en succé. Genom det nya konceptet skapas en lyxig, omhändertagande och varm miljö. Det nya fantastiska undertaket med pendlad belysning och grönska ger kundstråket en härlig atmosfär. Golvet med dess mönsterläggning av mjuka pastellkulörer ger karaktär och värme. Nu projekterar ElinderSten för en utbyggnad och Elins nya koncept ska appliceras både i befintlig kundgata och i utbyggnaden.

Beställare: Eurocommercial